Ultran kirja-arviointi

 

 

Mielen voima
Harri & Ilkka Virolainen

Kustantaja Basam Books Oy, 2016
250 s.
 

 

”Sinulla on voimia, joista et ole ikinä uneksinut.
Voit tehdä asioita, joihin et ole ikinä uskonut kyke­neväsi.
Ei ole mitään muita rajoi­tuksia kuin oman mielesi rajoitukset.”
Darwin Kingsley

Kirjan loppusanoista löytyvässä viisaassa mietel­mässä tiivistyy loistavasti kirjan tärkein sanoma. Ihmisessä itsessään on kaikki, mitä hän tarvitsee muuttaakseen elä­mänsä ja saavuttaakseen tavoitteensa. Kun ihminen muut­taa sisäistä mielikuvaansa itsestään, alkaa se heijastua myös ulkoiseen maailmaan. Laskemalla irti padotuista ajatuksista ja tunteista sekä päästämällä irti rajoittavista uskomuksista, katoaa samalla valheellinen, rajoittava identiteetti. Ihminen on juuri niin terve ja onnellinen, kun hän kokee olevansa. - Mihin keskität ajatuksesi, se lisääntyy elämässäsi.

Lukuisia ihmisiä on dokumentoitu parantuneen mitä vaikeimmista sairauksista, riippumatta siitä, onko heidän ennustettu elinaikansa ollut tunteja, päiviä, viikkoja vai vuosia. Parantumattomia sairauksia ei ole. Tärkeintä on uskoa vahvasti paranemisen mahdollisuuteen ja lähestyä asiaa ratkaisukeskeisesti, selvittämällä eri vaihtoehtoja. Oma myönteinen mieliala ja yleinen elämänasenne lisäävät elimistön puolustuskykyä, harmonisoivat elintoimintoja ja vaikuttavat tervehdyttävästi jopa ihmisen DNA:han.

On tärkeää lisäksi muistaa, että ympärillämme olevien ihmisten tunnetilat vaikuttavat monin tavoin meihinkin. On ihmisiä, joiden seura tuntuu suorastaan imevän meis­tä kaikki mehut. Sitten on onneksi niitä ihmisiä, joiden seurassa koemme rauhaa, iloa ja onnellisuutta. Niinpä meidän kannattaakin valita työmme, asuinympäristömme ja ihmissuhteemme mahdollisimman pitkälle sen mukaan, vähentävätkö vai lisäävätkö ne meidän omaa stressitasoam­me ja siten sairastumisriskiämme. Kaikkea emme voi aina muuttaa, mutta voimme kuitenkin aina muuttaa oman ajattelutapamme. Keskittämällä ajatukset kiitollisuuteen ja myönteisyyteen, olemme oikealla tiellä.

Sama asia koskee myös sairauksiamme hoitavia lää­käreitä ja muuta hoitohenkilökuntaa. Mikäli sairastunut ihminen kokee saavansa heiltä tukea ja voimaa sekä tun­tee luottamusta heidän suosittelemiinsa hoitoihin, hänen todennäköisyytensä parantua lisääntyy. Yhtä tärkeää on ollut hoitavan lääkärin usko potilaansa paranemiseen juuri kyseisellä, valitulla hoitomuodolla. Kuultu diagnoosi, sairauden elinajan odote ja paranemisen todennäköisyys ovat itseään toteuttava ennuste ellei niitä kyseenalaisteta. Jos mieli uskoo, ettei tietä paranemiseen ole, uskomus vai­kuttaa sairauden etenemiseen. Sen vuoksi toivon valaminen onkin tärkeää. Niinpä kannattaa mahdollisuuksien mukaan valita sellainen hoitava taho, joka suhtautuu avoimesti sekä tukea antavasti erilaisten hoitomuotojen mahdollisuuksiin ja jopa luontaishoitojen yhdistämiseen perinteiseen hoito­työhön. Kun sairastunut kokee pystyvänsä vaikuttamaan ja osallistumaan omaan hoitoonsa ja hoitomuotojen valin­taan, parantumisen mahdollisuudet kasvavat voimakkaasti.

Tieteellisissä tutkimuksissa on todettu mielenkiintoisia asioita. Lumelääkkeillä on saatu erittäin hyviä paranemis­tuloksia, samoin lumeleikkauksilla. Onpa jopa leikkauksia pystytty tekemään sodassa pelkän suolaliuoksen turvin, kun kipulääke on ollut loppu. Mahtaviin tuloksiin on päästy myös pelkän visualisoinnin ja/tai meditaation avulla tai vaihtoehtoisesti yhdistämällä näitä muihin toimintoihin. Tärkeimmäksi nousee ihmisen oma usko onnistuneeseen lopputulokseen.

Mieleeni on jäänyt hoitajaopiskeluajoiltani noin 60-vuo­tias naispotilas. Hän tuli vatsan alueen leikkaukseen, tie­täen sairastavansa syöpää. Rouva kuitenkin vaikutti sekä ulkoisesti että esitietojen mukaan virkeältä eikä sairauden merkkejä näkynyt päällepäin. Leikkaus tehtiin ja potilas heräsi hyvävointisena. Pian hänelle kerrottiin surullinen uutinen. Lääkärit eivät olleet voineet tehdä mitään muuta kuin avata vatsan ja ommella sen saman tien kiinni. Syöpä oli levinnyt kaikkialle suolistoon eikä sitä voitu leikkauksella poistaa. Nainen kuoli kahden päivän päästä. Hän oli leik­kaukseen saakka uskonut parantuvansa operaation myötä. Uutisen kuultuaan hän uskoi kuolevansa pian.

Virolaisen veljesten kirjassa on paljon terveyttä edistävää asiaa. Minun suosikkejani olivat aidot potilasesimerkit, tiiviit yhteenvedot ja aiheisiin liittyvät, kuvaavat elämänviisaudet.

Yhdestä asiasta annan kuitenkin hiukan kritiikkiä kautta koko kirjan. Osa tutkimustuloskerronnasta ja osa tapaus­esimerkeistä oli silmiinpistävän monissa kohdin muotoa ”eräässä tutkimuksessa” ja ”eräs potilas”. Minä kaipasin suoraa, tekstissä olevaa tietoa siitä, missä näin oli todettu, mistä tieto oli saatu tai tarkempia tietoja kyseisen ihmisen henkilöllisyydestä. Sanan ”eräs” runsas käyttö vie suotta vaikutelmaa poispäin tieteellisestä.

Paras tulee kuitenkin tässä. Minä tarvitsin tämän kir­jan muistuttamaan minua mielen mahtavasta voimasta. Suunnilleen samaan aikaan kuin sain kirjan luettavakseni, huomasin pari kuukautta jatkuneen, ulkopuolisen stressi­tekijän puhkaisseet minulle lähes yhdessä yössä moninaisia fyysisiä oireita. Minä selätin ne kaikki parissa viikossa. Mielen voimalla. Joten kiitos kirjasta!
 

Kirsi Lohtaja


KUSTANTAJAN ESITTELY:

Millainen rooli tunteilla on hyvinvointiin? Miten plaseboilmiö vaikuttaa ihmisten arjessa? Kuinka ihmiset ovat parantuneet vakavista sairauksista hyödyntämällä mielen voimavaroja? Mitkä ovat meditaation terveysvaikutukset?

Mieli on kuin lihas: kun sitä käyttää, se vahvistuu. Ihminen voi käyttää mieltään oman terveyden edistämiseen ja toisaalta negatiivisilla ajattelumalleillaan ja liiallisella huolehtimisellaan vaikuttaa terveyteensä negatiivisesti. Negatiiviset ajattelumallit ja huolehtiminen luovat kehoon stressitilaa ja alentavat immuniteettia. Vastaavasti positiivinen elämänasenne vahvistaa immuniteettia ja lisää tutkitusti elinikää.

Mielen voima lähestyy mielen voiman ja ihmisen hyvinvoinnin välistä yhteyttä tieteellisten tutkimustulosten ja ihmisten omakohtaisten kokemusten näkökulmasta. Samalla kirja tarjoaa käytännöllisiä keinoja ja vinkkejä oman mielen hyödyntämiseen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Harri ja Ilkka Virolainen ovat molemmat suorittaneet neljä maisterin tutkintoa ja yhden tohtorin tutkinnon. He ovat perehtyneet mielen voimavaroihin monipuolisesti niin akateemisen koulutuksen kuin työkokemuksen myötä. Useiden vuosien ajan he ovat opettaneet ihmisiä hyödyntämään mielen voimavaroja oman hyvinvoinnin edistämiseksi ja valmentaneet mielen voiman käyttöä huippu-urheilijoille, yritysjohtajille sekä eri alojen asiantuntijoille ja pitäneet aiheesta esitelmiä niin Suomessa kuin ulkomailla.

 

 

 

 

Aloitussivulle