Ultran kirjaesittely

 

 

Genesis - Ihmeet ja ennustukset spiritismin mukaan

Allan Kardec

Kustantaja Allan Kardecin opin ystävät ry, 2017
430 s.

 

 

Tämä kirja on yksi viidestä spiritistisen oppijärjestelmän perusteoksesta. Se käsittelee teemoja, joita uskonto on pitänyt kiistattomina sielun kuolemattomuuden valossa, yhdistäen kristillisen ajattelun ja tieteelliset havainnot. Se tarjoaa lukijalle ainutlaatuisen mahdollisuuden ymmärtää ja tutkia yleismaailmallisesti kiinnostavia teemoja käsiteltynä loogisella, järkeenkäyvällä ja paljastavalla tavalla.

Kirja on jaettu kolmeen osaan:
Ensimmäinen osa analysoi Maa-planeetan alkuperää välttäen mystiset ja taianomaiset tulkinnat sen luomisesta.
Toinen osa analysoi kysymystä ihmeistä selittäen fluidien luonnetta ja Evankeliumiin sisältyviä epätavallisia ilmiöitä.
Kolmas osa keskittyy Evankeliumin ennustuksiin, ajan merkkeihin ja uuteen sukupolveen, jonka saapuminen tulee olemaan ihmiskunnan uuden, oikeudenmukaisuuteen, rauhaan ja veljeyteen perustuvan ajan alku. Sen 12. luvussa esitettyjen aiheiden perusta on suurten Jumalallisten Lakien muuttumattomuus.

(Ranskankielinen alkuperäisteos, Pariisi 1868)

 

 

 

Aloitussivulle